Koskienergia Oy on kolmen  paikallisen  energiayhtiön, Etelä-Savon Energia Oy:n, Äänekosken Energia Oy:n ja Kuoreveden Sähkö Oy:n, omistama vesivoiman tuottamiseen keskittynyt yhtiö. Koskienergia Oy omistaa ja operoi 29 vesivoimalaitosta eri puolilla Suomea.
Vesivoimaloissa tuotetaan hiilidioksidivapaata sähköä, joka myydään loppuasiakkaille
omistajayhtiöiden kautta. Koskienergia Oy huolehtii yhteistyökumppaneiden kanssa vesivoimaloiden käytöstä ja kunnossapidosta.