Koskienergia Oy

Yhteystiedot


Koskienergia Oy on kolmen paikallisen energiayhtiön, Etelä-Savon Energia Oy:n, Äänekosken Energia Oy:n ja Kuoreveden Sähkö Oy:n, omistama vesivoiman tuottamiseen keskittynyt yhtiö. Koskienergia Oy omistaa ja operoi 29 vesivoimalaitosta eri puolilla Suomea.

Kuva: vesivoimalaitos

Vesivoimaloissa tuotetaan hiilidioksidivapaata sähköä, joka myydään loppuasiakkaille
omistajayhtiöiden kautta. Koskienergia Oy huolehtii yhteistyökumppaneiden kanssa vesivoimaloiden käytöstä ja kunnossapidosta.